Dạy và Học Diện Chẩn Xem tất cả

Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 5

Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 5

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 32
Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 4

Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 4

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 53
Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 3

Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 3

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 37
Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 2

Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 2

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 53
Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 1

Diện Chẩn K132 - Ngày 10 - Phần 1

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 26
Diện Chẩn K132 - Ngày 9 - Phần 4

Diện Chẩn K132 - Ngày 9 - Phần 4

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 42
Diện Chẩn K132 - Ngày 9 - Phần 3

Diện Chẩn K132 - Ngày 9 - Phần 3

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 34
Diện Chẩn K132 - Ngày 9 - Phần 2

Diện Chẩn K132 - Ngày 9 - Phần 2

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 23

Thực Hành Diện Chẩn Xem tất cả

LY Phan Xuân Quyên chia sẻ kinh nghiệm Diện Chẩn

LY Phan Xuân Quyên chia sẻ kinh nghiệm Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 32
8 vùng phản chiếu hệ bạch huyết - LY Tạ Minh

8 vùng phản chiếu hệ bạch huyết - LY Tạ Minh

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 49
Chữa Yếu sinh lý bằng Diện Chẩn

Chữa Yếu sinh lý bằng Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 50
Cai thuốc lá bằng Diện Chẩn

Cai thuốc lá bằng Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 33
Bác Thức chữa rung nhĩ bằng Diện Chẩn

Bác Thức chữa rung nhĩ bằng Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 123
Livestream Diện Chẩn - Cấp cứu cơ bản

Livestream Diện Chẩn - Cấp cứu cơ bản

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 69
Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 3

Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 3

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 70

Việt Y Đạo Xem tất cả

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 5/5

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 5/5

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 103
Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 4/5

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 4/5

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 81
Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 3/5

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 3/5

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 84
Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 2/5

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 2/5

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 99

VINAMASSAGE Xem tất cả

Dienchan4U: Lăn 3 trục cán dài

Dienchan4U: Lăn 3 trục cán dài

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 87
Đôi đũa thần - GS Bùi Quốc Châu

Đôi đũa thần - GS Bùi Quốc Châu

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 112
Giảm mỡ bụng và ứng dụng Diện Chẩn vào làm đẹp

Giảm mỡ bụng và ứng dụng Diện Chẩn vào làm đẹp

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 309
Cây cào hai đầu

Cây cào hai đầu

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 156