Hướng dẫn lấy link từ nguồn Youtube.com

Hướng dẫn lấy link từ nguồn Youtube.com

Bước 1:
Truy cập trang web YouTube.com.
Mở video cần lấy lên xem

Bước 2:
Copy link web YouTube đang xem video, paste vào vùng yêu cầu của website www.dienchantube.com

Hoàn thành nhấn button Lưu