Thực Hành Diện Chẩn

LY Phan Xuân Quyên chia sẻ kinh nghiệm Diện Chẩn

LY Phan Xuân Quyên chia sẻ kinh nghiệm Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 32
8 vùng phản chiếu hệ bạch huyết - LY Tạ Minh

8 vùng phản chiếu hệ bạch huyết - LY Tạ Minh

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 49
Chữa Yếu sinh lý bằng Diện Chẩn

Chữa Yếu sinh lý bằng Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 50
Cai thuốc lá bằng Diện Chẩn

Cai thuốc lá bằng Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 33
Bác Thức chữa rung nhĩ bằng Diện Chẩn

Bác Thức chữa rung nhĩ bằng Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 123
Livestream Diện Chẩn - Cấp cứu cơ bản

Livestream Diện Chẩn - Cấp cứu cơ bản

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 69
Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 3

Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 3

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 70
Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 2

Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 2

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 69
Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 1

Livestream Diện Chẩn - LY Bùi Minh Tâm - Phần 1

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 61
Hạ huyết áp cho thai phụ bằng Diện Chẩn

Hạ huyết áp cho thai phụ bằng Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube - Lượt xem: 43