Con bọ trong Diện Chẩn

DienchanTube 24/08/2017
267 lượt xem
Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Anh. Dụng cụ này có tác dụng tăng tuần hoàn máu và săn chắc cơ. Có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi
Video khác

Dien Chan Home Spa - Con bọ

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 47
https://i.ytimg.com/vi/6CPmaJz_vpc/hqdefault.jpg

Giới thiệu Con Cá Nhỏ - Day phớt - dò huyệt 2 đầu

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 65
https://i.ytimg.com/vi/ZD3ZSL0QvJ4/hqdefault.jpg

Giới thiệu ngải cứu pin (v2018)

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 83
https://i.ytimg.com/vi/PF5SL3Rsd9U/hqdefault.jpg

Giới thiệu ngải cứu pin

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 97
https://i.ytimg.com/vi/NP1d0cKT_9M/hqdefault.jpg

Hướng dẫn sử dụng 3 dụng cụ làm đẹp Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 135
https://i.ytimg.com/vi/bxD22ZRYc4Q/hqdefault.jpg

Hướng dẫn sử dụng con bọ nhỏ trong diện chẩn

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 68
https://uphinhnhanh.com/images/2018/02/24/ScreenHunter_94Feb.2420.07.jpg

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ dò day

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 67
https://i.ytimg.com/vi/tS_iejOEogM/hqdefault.jpg

Giới thiệu Cây Lược Tiên

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 73
https://i.ytimg.com/vi/xJKYIf3p-E8/hqdefault.jpg

Giới thiệu dụng cụ Con Cá Nhỏ

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 77
https://i.ytimg.com/vi/aYiWQ2r9mgE/hqdefault.jpg

Thầy Bùi Quốc Châu giới thiệu cây búa nhỏ

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 92
https://i.ytimg.com/vi/T0y9PDLOOu8/hqdefault.jpg

Dienchan4U: Lăn 3 trục cán dài

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 176
https://i.ytimg.com/vi/1bP8nPQNZ00/hqdefault.jpg

Đôi đũa thần - GS Bùi Quốc Châu

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 193
https://i.ytimg.com/vi/88lUCtQNlwM/hqdefault.jpg

Giảm mỡ bụng và ứng dụng Diện Chẩn vào làm đẹp

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 895
https://i.ytimg.com/vi/68tiCOPehNM/hqdefault.jpg

Cây cào hai đầu

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 245
https://i.ytimg.com/vi/2c7bH3OsBRA/hqdefault.jpg

Hướng dẫn sử dụng Búa nhỏ - Đinh Hương Thảo

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 132