Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 2/5

DienchanTube 14/08/2017
180 lượt xem
Tiết thực để chữa bệnh 2014 phần 2/5
Video khác
https://i.ytimg.com/vi/Z5HZz5oLml8/hqdefault.jpg

Hội quán diện chẩn ĐKLP Bùi Quốc Châu Khánh Hòa

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 58
https://i.ytimg.com/vi/NyaLtxqW4ro/hqdefault.jpg

Cách ăn uống trong phương pháp Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 48
https://i.ytimg.com/vi/IyY40ukACEI/hqdefault.jpg

Nước Chấm Ngũ Vị Bùi Quốc Châu

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 76
https://i.ytimg.com/vi/Vx0JWAG4y_o/hqdefault.jpg

GS Bùi Quốc Châu nói chuyện tại đường Sách TPHCM

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 159
https://i.ytimg.com/vi/NjIiLe0v1VM/hqdefault.jpg

DIỆN CHẨN CA (Nhạc và lời: NS Võ Hơn)

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 117
https://i.ytimg.com/vi/pxE1P5yWkI4/hqdefault.jpg

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 5/5

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 141
https://i.ytimg.com/vi/v84t2Pye9Qw/hqdefault.jpg

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 4/5

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 119
https://i.ytimg.com/vi/5-a4Z8kyE8A/hqdefault.jpg

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 3/5

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 120
https://i.ytimg.com/vi/K5kAxVTPB0U/hqdefault.jpg

Tiết thực để chữa bệnh (2014) phần 1/5

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 178
https://i.ytimg.com/vi/awpwc7UEarw/hqdefault.jpg

Thể dục tự ý AGYM

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 207
https://i.ytimg.com/vi/lwe8IiF2Z5o/hqdefault.jpg

Cách làm toa Dương Thang

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 304
https://i.ytimg.com/vi/dLDl1sTE9Sc/hqdefault.jpg

Thảo My thực hành Quay cổ tay Diện Chẩn

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 251
https://i.ytimg.com/vi/XJ2ANNAzD2g/hqdefault.jpg

Thể Dục Tự Ý với dụng cụ Trục Đôi Thần Kỳ

Đăng bởi: DienchanTube
Lượt xem: 217